Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Documente

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs
 
LINK-uri ANAR și ABA – Probleme importante de gospodărire a apelor

ANAR:

http://www.rowater.ro/Documente%20Consularea%20Publicului/Probleme%20Importante%20de%20Gospod%C4%83rire%20a%20Apelor-Sinteza%20Na%C8%9Bional%C4%83%202019.pdf

ABA Someș-Tisa: http://www.rowater.ro/dasomes/Documente/Actualizari%202019/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor_2019%20ABAST.pdf

ABA Crișuri:

http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx?RootFolder=%2fdacrisuri%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202009%5f%202015%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202021%20%2d%202027&FolderCTID=&View=%7b2529C847%2d60BA%2d4157%2dA586%2dD1AA03A6D7E1%7d

ABA Mureș:

http://www.rowater.ro/damures/Probleme%20importante%20de%20gospodrire%20a%20apelor%20n%20Bazin/Forms/AllItems.aspx

ABA Banat: http://www.rowater.ro/dabanat/Probleme%20importante%20de%20gospodarire%20a%20apelor%202019/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor%202019%20ABA%20BANAT_net.pdf

ABA Jiu:

http://www.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

ABA Olt:

http://www.rowater.ro/daolt/Plan%20Management/Forms/AllItems.aspx

ABA Argeș-Vedea: http://www.rowater.ro/daarges/Continut%20Site/Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx 

ABA Buzău-Ialomița: http://www.rowater.ro/dabuzau/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu/Forms/AllItems.aspx

ABA Siret:

http://www.rowater.ro/dasiret/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

ABA Prut: http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Probleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor%20in%20spatiul%20hidrografic%20Prut-Barlad_2019.pdf

ABA Dobrogea-Litoral: http://www.rowater.ro/dadobrogea/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx .

 
 
Adrese link-uri ABA - Proiectul PMB:
 
 
 
 

Calendarul si programul de lucru privind Participarea Publicului pentru fiecare Administratie Bazinala de Apa

LINK-uri ABA – Probleme importante de gospodarire a apelor/Significant Water Management Issues

ABA Olt:

 http://www.rowater.ro/daolt/Plan%20Management/Forms/AllItems.aspx 

 

 ABA Somes: http://www.rowater.ro/dasomes/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdasomes%2fDocumente%20Consultarea%20Publicului%2fImplementarea%20Directivei%20Cadru%20Apa&FolderCTID=&View=%7bA72B2790%2d2D4E%2d4E4C%2dBA2C%2d2A47DE77B990%7d

ABA Siret: http://www.rowater.ro/dasiret/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fdasiret%2fPlanul%20de%20Management%20al%20Bazinului%20Hidrografic%20Sire%2fProbleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor&FolderCTID=&View=%7bD974A695-D1FD-41E3-9A10-6968E0A8B4A0%7d

ABA Jiu:

 http://www.rowater.ro/dajiu/Documente%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

 

ABA Dobrogea Litoral:

http://www.rowater.ro/dadobrogea/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

ABA Ialomita Buzau:

http://www.rowater.ro/dabuzau/SCAR/Planul%20de%20management.aspx 

sau

http://www.rowater.ro/dabuzau/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fDocumente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetulu%2fProbleme%20importante%20de%20gospodarirea%20apelor&FolderCTID=&View={79019E9A-E7ED-4154-BFEA-E4F8F121C692}

ABA Banat:

http://www.rowater.ro/dabanat/Plan%20de%20Management%20Bazinal/Raport_Art_14_SHBanat.pdf  

si pentru SWMI: http://www.rowater.ro/dabanat/Plan%20de%20Management%20Bazinal/Interim%20Overview%20Significant%20Water%20Management%20Issues%20in%20the%20DRBD%20%E2%80%93%20FINAL.pdf

ABA Arges Vedea:

http://www.rowater.ro/daarges/Continut%20Site/Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx

 

ABA Mures:

http://www.rowater.ro/damures/Documente%20%20Consultarea%20Publicului/Forms/AllItems.aspx

 

ABA Crisuri:

http://www.rowater.ro/dacrisuri/Continut%20Site/Directive%20Europene/Documente%20ale%20Secretariatului%20tehnic%20al%20Comitetului%20de%20Bazin.aspx?RootFolder=%2fdacrisuri%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202009%5f%202015%2fConsultarea%20publicului%20PMSH%20Crisuri%202015%20%2d%202021&FolderCTID=&View=%7b2529C847%2d60BA%2d4157%2dA586%2dD1AA03A6D7E1%7d 

 

ABA Prut:

http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx

ANAR:

http://www.rowater.ro/Continut%20Site/Documente.aspx

ANUNŢ IMPORTANT!

 

Jiu:                      http://www.rowater.ro/dajiu/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Olt:                      http://www.rowater.ro/daolt/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Argeş-Vedea :      http://www.rowater.ro/daarges/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Buzau-Ialomita:   http://www.rowater.ro/dabuzau/SCAR/Planul%20de%20management.aspx?RootFolder=%2fdabuzau%2fPlanul%20de%20Management%20al%20Spatiului%20Hidrografic%20Buza%2fPlanul%20de%20management%20al%20spatiului%20hidrografic%20Buzau%20%2d%20Ialomita&FolderCTID=&View=%7bC741E2C8%2dA747%2d4843%2dB1AA%2dB6D4DBBBCE07%7d

 

Siret:                   http://www.rowater.ro/dasiret/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

 

Prut :                   http://www.rowater.ro/daprut/Plan%20management%20bazinal/Forms/AllItems.aspx

 

Dobrogea Litoral: http://www.rowater.ro/dadobrogea/SCAR/Planul%20de%20management.aspx

Planuri de management- probleme importante GA.pdfPlanuri de management- probleme importante GAdragos ungureanu
PAREREA TA E FOARTE IMPORTANTA.docPAREREA TA E FOARTE IMPORTANTAdragos ungureanu
Chestionar privind elaborarea draftului Planului de Management al Bazinului.docChestionar privind elaborarea draftului Planului de Management al Bazinuluidragos ungureanu
Chestionar dDRBMP - RO.docChestionar dDRBMP - ROdragos ungureanu
Cele mai Importante Probleme GA ICPDR.docCele mai Importante Probleme GA ICPDRdragos ungureanu
Calendarul si programul plan management.docCalendarul si programul plan managementdragos ungureanu
Cele mai importante probleme de gospodarire a apelor-eng.pdfCele mai importante probleme de gospodarire a apelor-engdragos ungureanu
Calendarul privind informarea si consultarea publicului.docCalendarul privind informarea si consultarea publiculuidragos ungureanu
Calendarul privind informarea si consultarea publicului privind dPMBH.docCalendarul privind informarea si consultarea publicului privind dPMBHdragos ungureanu
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01