Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

EPRI

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

CICLUL I de raportare

 

Inundaţii istorice semnificative

Selecţia inundaţiilor istorice semnificative a fost realizată prin aplicarea de criterii proprii fiecărei ţări, directiva oferind libertate fiecărui stat membru în definirea termenului de inundaţie istorică semnificativă.

Criteriile care au stat la baza identificării inundaţiilor istorice din România au fost cele hidrologice şi criteriile privind efectele negative ale inundaţiei asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică.

            Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Ø      Informaţii geografice – Hărți ale zonelor afectate de inundațiile istorice semnificative

 

 

Ø   Date – Informaţii specifice fiecarei Administraţii Bazinale, cu privire la inundațiile istorice semnificative identificate pe teritoriul acesteia, prezentate sub forma de rapoarte (fisiere .xls).

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inundatii istorice semnificative în bazinul hidrografic al ABA Prut

 

 

Ø      Informaţii de tip "text" (rezumat) – analiza condusă pentru identificarea inundațiilor istorice semnificative s-a bazat pe următoarele metodologiile elaborate de către experţi ai MMP, ANAR şi INHGA:

 

·        Abordarea de ansamblu si metodologia aplicata pentru a raspunde cerintelor Evaluarii Preliminare a Riscului la Inundatii in Romania

·        Metodologie pentru identificarea si evaluarea inundatiilor care s-au produs in trecut si a consecintelor lor negative si evaluarea relevantei probabilitatii de aparitie a unor astfel de inundatii

·       Metodologie pentru identificarea si evaluarea inundatiilor semnificative care s-au produs in trecut, care au avut consecintelor semnificative negative / adverse si care ar genera astfel de consecinte daca s-ar produce in viitor 

·        Metodologie pentru a identifica si evalua inundatiile semnificative potentiale (viitoare) si a consecintelor negative potentiale

·       Metodologie de evaluare a impactului planurilor/strategiilor de dezvoltare relevante pe termen lung si in particular a impactului schimbarilor climatice asupra aparitiei si magnitudinii inundatiilor

·       Rezumat asupra modului in care aspectele identificate in art 4(2) (d) au fost luate in considerare in evaluarea consecintelor potentiale ale viitoarelor inundatii, incluzand informatii asupra metodologiilor aplicate pentru considerarea acestor aspecte

·      Schimbul international de informatii

·        Raportarea victimelor la inundatii 

 

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost definite în urma consultării informaţiilor disponibile la momentul actual, în cadrul proiectelor Planul de prevenire şi de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluării accidentale şi respectiv rezultatele obţinute în cadrul PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar – M.M.P. şi A.N. Apele Române). În acelaşi timp s-a ţinut seama de zonele apărate împotriva inundaţiilor cu lucrări hidrotehnice, considerând toate inundaţiile care au survenit în trecut şi care au avut impact negativ semnificativ, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).

            Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Ø      Informaţii geografice – Hărți ale zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

 

 

Ø      Date – Informaţii specifice fiecărei Administraţii Bazinale, cu privire la zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii de pe teritoriul acesteia, prezentate sub forma de rapoarte:

 

 

 

 

Ø      Informaţii de tip "text" (rezumat) – analiza condusă pentru zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii s-a bazat pe următoarele metodologiile elaborate de către experţi ai MMP, ANAR şi INHGA:

 

·       Sumarul metodologiei APFSR

·       Descrierea coordonarii internationale pentru APSFR

 

Rapoarte EPRI

 

 

CICLUL II de raportare

 

Rapoarte EPRI

 

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Someș-Tisa

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Crișuri

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Mureș

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Banat

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Jiu

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Olt

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Argeș-Vedea

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Buzău-Ialomița

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Siret

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Prut-Bârlad

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații al ABA Dobrogea-Litoral

Raport de Evaluare Preliminară a Riscului la Inundații Dunărea

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01