Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Chestionar privind elaborarea proiectului Planului de Management al Bazinelor/Spațiilor Hidrografice: Răspuns la această anchetă

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs
 
* indică un câmp obligatoriu
1. Din ce categorie de factori interesați faceți parte? *
2. Cunoasteți conținutul proiectului Planului de Management al Bazinelor Hidrografice ? *
Dacă da, cum ați aflat despre acesta?
4. Considerați că cele mai importante probleme de gospodărire a apelor din spațiul dumneavoastră hidrografic sunt în mod clar prevăzute în proiectul Planului de Management al bazinului/spațiului hidrografic? *
Dacă răspunsul dvs este Nu, care sunt sugestiile dvs pe care considerați că ar trebui să le luăm în considerare? *
5. Sunteţi de acord cu obiectivele de mediu propuse pentru corpurile de apă de suprafaţă si subterane, precum şi pentru zonele protejate? *
Vă rugăm să comentați, în cazul în care răspunsul dvs este Nu.
6. Cunoașteți măsurile prevăzute în proiectul Planului de Management al bazinului/spațiului hidrografic pe care instituția dumneavoastră va trebui să le implementeze? *
7. Consideraţi că măsurile prevăzute pentru atingerea stării bune a apelor din bazinul dvs hidrografic sunt corect identificate? *
Daca Nu, vă rugăm să justificați
8. Considerați că măsurile prevăzute în proiectul Planului de Management al bazinului/spațiului hidrografic pot fi realizate la termenele și din sursele de finanțare prevăzute în Programul de Măsuri? *
Daca răspunsul dvs este Nu, vă rugăm să justificați
9. Sunteți de acord cu valorile de investiții prevăzute pentru fiecare măsură ce vizează instituția/unitatea dumneavoastră? *
Daca răspunsul este Nu, vă rugăm să precizați punctul dvs de vedere

10. Considerați că este necesară includerea altor măsuri, pentru instituția/unitatea dumneavoastră, în vederea conformării cu legislația în vigoare privind factorul de mediu – apa, ținând cont și de propria dumneavoastră strategie de dezvoltare pe termen mediu și lung ? *
Dacă răspunsul dvs este Da, vă rugăm sa precizați care sunt aceste măsuri.

11. Ce măsuri specifice din cadrul proiectului Planului de Management Bazinal considerați că ar fi prioritare ? *
12. Sunteţi de acord cu modul în care au fost planificate/estimate costurile măsurilor pentru instituția/unitatea dvs? *
Vă rugăm să comentați, în cazul în care răspunsul este Nu
13. Puteți identifica și alte surse de finanțare pentru realizarea măsurilor suplimentare decât cele menționate în proiectul Planului de Management al bazinelor hidrografice? *
Dacă răspunsul dvs este Da, precizați sursa de finanțare.
14. Unitatea / instituția dvs. deține o strategie/planuri de dezvoltare pe termen mediu și lung care include și măsuri de protecția mediului neincluse în programele de etapizare sau conformare ale autorizațiilor de gospodărirea apelor? *
Daca raspunsul dvs este Da, puteți să detaliați?
15. Care dintre următoarele răspunsuri descriu cel mai bine opinia dvs. în ceea ce privește proiectul Planului de Management Bazinal și implicit al programului de măsuri? *
pentru oricare din răspunsurile b) - d), vă rugăm să precizați care sunt motivele.

16. Sunteți informat ca Planul de Management Bazinal va avea caracter legislativ obligatoriu (va fi aprobat prin HG, conform Legii Apelor nr.107/1996,cu completările și modificările ulterioare) *
17. Credeți că este important? *
18. Considerati ca exista informatii disponibile pentru public, suficiente pentru informarea și participarea activă a dumnevoastră în procesul de consultare? *
Daca raspunsul este Nu, vă rugăm completați cu sugestiile dumneavoastră
19. Care sunt metodele de informare pe care le preferați și pe care le găsiți mai eficiente pentru implicarea activă a dvs în problemele privind protecția mediului și a apelor în special? *
20. Alte probleme, recomandări și sugestii privind proiectul Planului de Management al bazinelor hidrografice. *
 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01