Salt la conținutul principal
Versiune Romana           Versiune Engleza          
Situaţia hidrologică în timp real
Hărți de hazard și risc
Situația hidrologică zilnică
Volume lacuri zilnice
Fenomene de iarnă
Fazarea Proiectului WATMAN
WATMAN II - Consultarea Pietei
Proiect D.I.A.N.A
Proiecte de acte normative
Contact
Comunicate presa
  
Se începe căutarea
 

Principii si valori

Directiva Cadru Strategia pentru Mediu Marin 2008/56/CE
Directiva Nitrati
Mecanism Economic
Exploatarea lucrărilor hidrotehnice
Inspecţia apelor
Investiţii
Consultarea publicului
Revista "Hidrotehnica"
Revista presei
Galerie
Posturi-concurs

Preluate din practică europeană, Administrația Națională “Apele Române” își ghidează activitatea după următoarele principii europene:

·       Principiul utilizării durabile, unitare şi raţionale a apei reprezintă creşterea rolului resurselor de apă în menţinerea dinamicii echilibrului ecologic, necesitatea integrării condiţiilor de calitate şi cantitate ale resurselor de apă cu ecosistemele acvatice. 

·        Conceptul “Mai mult spaţiu pentru râuri” " include principii ca: „lăsaţi râurile să curgă neîncorsetate!”, "apa este parte a unui întreg”, "acumulaţi apa!". Acest principiu  susţine necesitatea redării râurilor a ceea ce “le-am luat” – luncile inundabile – pentru ca acestea să dreneze corespunzător viiturile. Noul concept, “Mai mult spaţiu pentru râuri” oferă:

o   noi spaţii pentru atenuarea viiturilor;

o   noi spaţii pentru natură.

·        Conceptul convieţuirea cu viiturile” înseamnă să conștientizezi riscului la inundaţii. Problema care se pune aici este aceea a gradului de protecţie posibil şi a costurilor pe care le implică realizarea acestui grad de protecţie, respectiv cât de mare este riscul acceptat de societate, precum şi necesitatea ca toţi cei care ar putea avea de suferit de pe urma inundaţiilor să completeze măsurile generale, luându-şi propriile precauţii.

·        Principiul participării publicului la luarea deciziilor (solidarităţii) asigură legătura între autorităţi şi public. Un astfel de organism este Comitetul de Bazin organizat la nivelul fiecărui bazin hidrografic, format din reprezentanţi ai: administraţiei publice locale, utilizatorilor de apă, organizaţiilor neguvernamentale şi instituţiilor cu atribuţii pe această linie.

·        Mecanismul economic  include  sistemul de contribuţii, plăţi, bonificaţii, tarife şi penalităţi ca parte a modului de finanţare a domeniului. Acest mecanism se bazează pe principiile recuperării costurilor pentru cunoaşterea şi gestionarea resurselor de apă: „poluatorul plăteşte” şi „beneficiarul plăteşte”. Administrația Națională “Apele Române”  aplică sistemul de contribuții, plăți, bonificații, tarife și penalități specifice de gospodărire a resurselor de apă, tuturor utilizatorilor de apă, indiferent de deținătorii cu orice titlu ai amenajărilor și instalațiilor.

 

  
Vizualizare: 
PRINCIPII ȘI VALORI.doc
PRINCIPII ȘI VALORIUtilizați SHIFT+ENTER pentru a deschide meniul (fereastră nouă).
10.10.2011 16:37Ana-Maria Agiu
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01