Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Române
Acasă
Starea apelor
Hărți de hazard și risc
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Comunicate de presa
Proiect WATMAN
Ziua Mondiala a Apei
Contact
  
Se începe căutarea
 

Anunţuri

Planuri de management al bazinelor hidrografice
Galerie
 
 
 

ANUNȚ

Privind acțiunea de delimitare zona de protecție aferenta barajelor si digurilor PODIȘOR 1 și 2 situate in comuna Periș, județul Ilfov

               

 „ Administratia Nationala “Apele Romane”, prin A.B.A. Arges-Vedea, cu sediul in Pitesti, Calea Campulung, nr.6-8, anunță că se afla în curs de desfașurare acțiunea de delimitare zona de protecție aferenta barajelor si digurilor PODIȘOR 1 și 2 situate in comuna Periș, județul Ilfov .

                   Astfel,  in data de 5.11.2019 , ora 12,  va avea loc sedinta de lucru a Comisiei  de delimitare a zonei de protectie aferenta barajelor si digurilor Podisor 1 si 2, care va consta in materializarea in teren a zonei de protectie si semnarea de catre riverani a proceselor verbale de delimitare in teren.

 In cazul in care  se va dori semnarea procesului verbal de vecinatate de catre membrii riverani mai devreme de data anuntata , se va solicita acest lucru domnului Vladimir Stoian-S.G.A. Ilfov Bucuresti,  la tel.0724447270.

Asfel sunt  convocați să participe toți membrii nominalizați în aceasta comisie prin Decizia nr. 349/11.06.2019, emisă de Directorul A.B.A. Arges-Vedea , proprietarii riverani sau reprezentantii acestora desemnati prin procura sau imputernicire.

 

 

 

Date de contact :

A.B.A. ARGES-VEDEA- SGA ILFOV BUCURESTI:

-ing.D. DAVID-tel.0751149272

-ing.V. STOIAN-tel.0724447270

 

Anunt

 

Privind acțiunea de delimitare zona de protecție aferenta barajelor si digurilor PODIȘOR 1 și 2 situate in comuna Periș, județul Ilfov

                „ Administratia Nationala “Apele Romane”, prin A.B.A. Arges-Vedea, cu sediul in Pitesti, Calea Campulung, nr.6-8, anunță că se afla în curs de desfașurare acțiunea de delimitare zona de protecție aferenta barajelor si digurilor PODIȘOR 1 și 2 situate in comuna Periș, județul Ilfov .

                   Astfel, începand cu data de 14.10.2019,  în zona acestor baraje si a lacurilor de acumulare aferente se vor efectua masuratori topografice la care sunt convocați să participe toți membrii nominalizați în comisia de delimitare prin Decizia nr. 349/11.06.2019 emisă de Directorul A.B.A. Arges-Vedea , inclusiv proprietarii riverani.

               Menționăm că măsuratorile topografice vor fi efectuate de reprezentanții A.B. A. Arges-Vedea – S.G.A. Ilfov-Bucuresți , indiferent de disponibilitatea/posibilitatea de a fi prezenți a  celorlalți membrii ai comisiei de delimitare .

                 După efectuarea măsurătorilor , interpretarea acestora si coroborarea cu  datele tehnice și  regulamentelor de exploatare ale acumularilor se vor stabili limitele zonelor de protecție , materializate pe un plan de situație , care va fi comunicat membrilor comisiei de delimitare .

 

Date de contact :

A.B.A. ARGES-VEDEA- SGA ILFOV BUCURESTI:

-ing.D. DAVID-tel.0751149272

-ing.V. STOIAN-tel.0724447270

 
 
 
 

 

 

Anunt - Fazarea proiectului WATMAN - sistem informațional pentru managementul integrat al apelor - Etapa IProiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu 2007 - 2013 și Programul Operațional Infrastructură Mare 2014 - 2020 - Cod SMIS 2014+ 111814

 
 

 

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA)

 

 

       ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA  cu sediuul in municipiul Pitesti, Calea Campulung, nr.6-8, Jud Arges, anunta publicaul intresat asupra luarii deciziei de incadrare de catre APM Arges, fara evaluare a impactului si respectiv fara evaluare adecvata pentru proiectul "REABILITARE LEA 20 KV BARAJ PECINEAGU, JUDETUL ARGES, propus a fi amplasat in comuna Rucar, sat Satic, jud Arges.

 

       Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges din municipiul Pitesti, strada Egalitatii nr. 50, judetul Arges in zilele de 30.05.2018 - 03.06.2018 , intre orele 800-1300, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmag.anpm.ro.

 

       Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt, pana la data de 3.06.2018.

 

 

 

 

ANUNȚ  PUBLIC  PRIVIND  DEPUNEREA  SOLICITĂRII  DE  EMITERE  A  ACORDULUI  DE  MEDIU

ADMINISTRAȚIA  BAZINALĂ  DE  APĂ  ARGEȘ – VEDEA

 

             ADMINISTRAȚIA  BAZINALĂ  DE  APĂ  ARGEȘ – VEDEA  cu  sediul  în  Municipiul  Pitești , Str. Calea  Câmpulung , Nr. 6 – 8 , Județul  Argeș , anunță  publicul  interest  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere  a  Acordului  de  Mediu  pentru  proiectul  REGULARIZARE  PÂRÂU  BUDEASA , COMUNA  BUDEASA – ZONA  DE  DEBUȘARE  ÎN  RIGOLA  MAL  DREPT , ACUMULARE  MĂRĂCINENI , JUDEȚUL  ARGEȘ    propus  a  fi  amplasat  în  Comuna  Budeasa , Zona  albiei  minore  a  Pârâului  Budeasa , Județul  Argeș .

             Informațiile  privind  proiectul  propus  pot  fi  consultate  la  Sediul  Agenției  pentru  Protecția  Mediului  Argeș – Municipiul  Pitești , Strada  Egalității  ,  Nr.  50  A  , Județul  Argeș  și  la  sediul  titularului  de  proiect  A . B . A .  ARGEȘ – VEDEA  Județul  Argeș ,    în  zilele  de  Luni – Vineri ( 5 zile ) , între  orele  8 00  -  13 00  .

 

             Observațiile  publicului  se  primesc  zilnic , sub  semnătura  și  cu  date  de  identificare  la  sediul  A . P . M .  Argeș – Municipiul  Pitești , Strada  Egalității , Nr. 50 A , Județul  Argeș .

 
 

ANUNȚ  PUBLIC  PRIVIND  DEPUNEREA  SOLICITĂRII  DE  EMITERE  A  ACORDULUI  DE  MEDIU

ADMINISTRAȚIA  BAZINALĂ  DE  APĂ  ARGEȘ – VEDEA

 

             ADMINISTRAȚIA  BAZINALĂ  DE  APĂ  ARGEȘ – VEDEA  cu  sediul  în  Municipiul  Pitești , Str. Calea  Câmpulung , Nr. 6 – 8 , Județul  Argeș , anunță  publicul  interest  asupra  depunerii  solicitării  de  emitere  a  Acordului  de  Mediu  pentru  proiectul  REGULARIZARE  PÂRÂU  BASCOV  AMONTE  DE  CONFLUENȚA  CU  RÂUL  ARGEȘ  ÎN  JUDEȚUL  ARGEȘ    propus  a  fi  amplasat  în  Comuna  Bascov , Satele  Prislopu  Mic , Valea  Ursului , Bascov , Județul  Argeș .

             Informațiile  privind  proiectul  propus  pot  fi  consultate  la  Sediul  Agenției  pentru  Protecția  Mediului  Argeș – Municipiul  Pitești , Strada  Egalității  ,  Nr.  50  A  , Județul  Argeș  și  la  sediul  titularului  de  proiect  A . B . A .  ARGEȘ – VEDEA  Județul  Argeș ,    în  zilele  de  Luni – Vineri ( 5 zile ) , între  orele  8 00  -  13 00  .

 

             Observațiile  publicului  se  primesc  zilnic , sub  semnătura  și  cu  date  de  identificare  la  sediul  A . P . M .  Argeș – Municipiul  Pitești , Strada  Egalității , Nr. 50 A , Județul  Argeș .
 
 

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

(ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA)

 

Administraţia Naţională Apele Române - Administraţia Bazinală de Apă Argeş - Vedea, titular al proiectului „Regularizare rau Cotmeana la Lunca Corbului si paraul Vartej, afluent al raului Cotmeana, in localitatea Babana, judetul Arges”, propus a fi amplasat in comuna Babana, sate: Babana, Cotmenita, judetul Arges, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare " proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune avaluarii adecvate" de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului

 

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţia pentru Protecţia Mediului Arges din municipiul Pitesti, strada Egalitatii, nr. 50A, judetul Arges în zilele de luni – vineri între orele 0830 - 1600 , precum şi la următoarea adresă de internet: office@apmag.anpm.ro,

2. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 04.10.2016.

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITEREA ACORDULUI DE MEDIU

(ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA )

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA anunta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Regularizare rau Cotmeana la Lunca Corbului si paraul Vartej, afluent al raului Cotmeana, in localitatea Babana, judetul Arges"  propus a fi amplasat in comuna Babana, sate: Babana, Cotmenita, judetul Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges – municipiul Pitesti , strada Egalitatii nr. 50 A , judetul Arges , in zilele de luni-vineri , intre orele 8 30- 16 30.

Observatiile publicului se primesc zilnic , sub semnatura si cu date de identificare la sediu A.P.M. Arges – municipiul Pitesti strada Egalitatii nr. 50 A , judetul Arges

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DECIZIA ETAPEI DE INCADRARE (ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES-VEDEA)

 

 

       ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA  titular al proiectului “Amenajare rau Teleorman la Costesti-Podu Brosteni” propus a fi amplasat in oras Costesti sat Podu Brosteni , nr. FN , judetul Arges, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare “ proiectul nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate”, de catre Agentia pentru Protectia Mediului Arges in cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.

 

           1.Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges din municipiul Pitesti, strada Egalitatii nr. 50ª, judetul Arges in zilele de luni- vineri , intre orele 800-1630, precum si la urmatoarea adresa de internet office@apmag.anpm.ro.

 

         2. Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 5 zile de la data publicarii prezentului anunt , pana la data de 23.05.2016

 

 

 

ANUNT PUBLIC PRIVIND DEPUNEREA SOLICITARII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU

 

ADMINISTRATIA BAZINALA DE APA ARGES VEDEA anunta publicului interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul "Amenajare rau Teleorman la Costesti-Podu Brosteni" propus a fi amplasat in oras Costesti, sat Podu Brosteni, nr. FN judetul Arges.

Informatiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Arges – municipiul Pitesti , strada Egalitatii nr. 50 A , judetul Arges , in zilele de luni-vineri , intre orele 8 30- 16 30.

Observatiile publicului se primesc zilnic , sub semnatura si cu date de identificare la sediu A.P.M. Arges – municipiul Pitesti strada Egalitatii nr. 50 A , judetul Arges

 

 

 

 

ADMINISTRAȚIA NAȚIONALĂ „APELE ROMÂNE” titular al proiectului „WATMAN – Sistem Informaţional pentru Managementul Integrat al Apelor – Etapa I” propus a fi implementat la nivel național, anunță publicul interesat asupra luării deciziei de încadrare de către Agenția Națională Pentru Protecția Mediului, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului și de evaluare adecvată, prin care proiectul nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate.

Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate în zilele lucrătoare, de luni până joi între orele 8 – 1630 și vineri 8 – 1400 la sediile următoarelor instituții:

-         Administrației Nationale „Apele Române”, str. Edgar Quinet nr. 6, sector 1, București

-         Agenției Naționale Pentru Protecția Mediului, Splaiul Independenței nr. 294, sector 6, București, precum și la următoarea adresă de internet: http://www.anpm.ro/articole/acordul_de_mediu-89

 

 

Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț, până la data de 28.11.2012, la adresele de mai sus menționate sau la următoarea adresă de e-mail:  autorizări@anpm.ro sau la numărul de fax 021.207.11.36.

 

 

Nu există niciun anunț activ în acest moment.
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01