Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Române
Acasă
Starea apelor
Hărți de hazard și risc
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Comunicate de presa
Proiect WATMAN
Ziua Mondiala a Apei
Contact
  
Se începe căutarea
 

Dispozitii generale

Planuri de management al bazinelor hidrografice
Galerie

REGULAMENT

privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale

 

 • CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale
 • CAPITOLUL II
  Organizarea Sistemului national pentru gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, secetă, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructiile hidrotehnice si poluari accidentale
 • CAPITOLUL III
  Atributiile prefectilor si primarilor pentru aducerea la indeplinire a sarcinilor ce le revin, potrivit legii, in gestionarea situatiilor de urgenta generate de riscurile specifice
 • CAPITOLUL IV
  Atributiile generale ale persoanelor juridice si ale persoanelor fizice implicate in activitatea de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la constructii hidrotehnice si poluarilor accidentale
 • CAPITOLUL V
  Atributiile autoritatilor administratiei publice centrale care asigura functii de sprijin  privind prevenirea si gestionarea situatiilor de urgenta generate de inundatii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la constructii hidrotehnice si poluari accidentale
 • CAPITOLUL VI
  Atributiile Ministerului Mediului si Gospodaririi Apelor, ale Administratiei Nationale "Apele Române", Institutului National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor si ale Administratiei Nationale de Meteorologie
 • CAPITOLUL VII
  Dispozitii finale

ANEXA

la Ordinul  comun al ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 420 din 11  mai 2005:

 • ANEXA Nr. 1a)
  de aparare împotriva inundatiilor, gheturilor si poluarilor accidentale al comitetelor municipale, orasenesti si comunale pentru situatii de urgenta
 • ANEXA Nr. 1b)
  de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al sistemului hidrotehnic
 • ANEXA Nr. 1c)
  de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale al comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă

 • ANEXA Nr. 1d)
  de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor secetei hidrologice, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale, întocmit de către Direcţiile de Ape din cadrul Administraţiei Naţionale "Apele Române"

 • ANEXA Nr. 1e)
  CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI AVERTIZĂRILOR care se transmit de la Centrele operative ale Direcţiilor de Ape la comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi la obiectivele hidrotehnice prin Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor

 • ANEXA Nr. 1f)
  CONŢINUTUL INFORMAŢIILOR, PROGNOZELOR ŞI AVERTIZĂRILOR  care se comunică Centrului operativ pentru situaţii de urgenţă din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor de către Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, Administraţia Naţională "Apele Române" şi Administraţia Naţională de Meteorologie

 • ANEXA Nr. 1g)
  CONŢINUTUL PLANULUI DE AVERTIZARE ALARMARE a populaţiei, obiectivelor economice şi sociale situate în aval de lacuri de acumulare, în caz de accidente la construcţii hidrotehnice

 • ANEXA Nr. 1h)
  CONŢINUTUL RAPOARTELOR OPERATIVE ce se transmit zilnic de către Comitetele locale (primării) şi de la centrele operative ale unităţilor judeţene ce monitorizează efecte ale fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, la Comitetele judeţene (Inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă) şi la Centrele operative ale Sistemelor de Gospodărire a Apelor şi de la Comitetul judeţean, prin Grupul de suport tehnic, la Centrul Operativ din Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor- pe timpul producerii fenomenelor periculoase

 • ANEXA Nr. 1i)
  CONŢINUTUL RAPORTULUI DE SINTEZĂ privind apărarea împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidentelor la construcţii hidrotehnice şi poluărilor accidentale din judeţul………….perioada…………….

 • ANEXA Nr. 2

NORMATIV-CADRU de dotare cu materiale şi mijloace de apărare operativă împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi combaterea efectelor poluărilor accidentale

 

 Descarca Fisier 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01