Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Române
Acasă
Starea apelor
Hărți de hazard și risc
Dispecerat
Proiecte
Anunturi
Comunicate de presa
Proiect WATMAN
Ziua Mondiala a Apei
Contact
  
Se începe căutarea
 

EPRI

Planuri de management al bazinelor hidrografice
Galerie

Inundaţii istorice semnificative

Selecţia inundaţiilor istorice semnificative a fost realizată prin aplicarea de criterii proprii fiecărei ţări, directiva oferind libertate fiecărui stat membru în definirea termenului de inundaţie istorică semnificativă.

Criteriile care au stat la baza identificării inundaţiilor istorice din România au fost cele hidrologice şi criteriile privind efectele negative ale inundaţiei asupra celor patru categorii de consecinţe stabilite în cadrul directivei: sănătate umană, mediu, patrimoniu cultural şi activitate economică.

            Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Ø      Informaţii geografice – Hărți ale zonelor afectate de inundațiile istorice semnificative

 

 

Ø   Date – Informaţii specifice fiecarei Administraţii Bazinale, cu privire la inundațiile istorice semnificative identificate pe teritoriul acesteia, prezentate sub forma de rapoarte (fisiere .xls).

 

 

 

Ø      Informaţii de tip "text" (rezumat) – analiza condusă pentru identificarea inundațiilor istorice semnificative s-a bazat pe următoarele metodologiile elaborate de către experţi ai MMP, ANAR şi INHGA:

 

·        Abordarea de ansamblu si metodologia aplicata pentru a raspunde cerintelor Evaluarii Preliminare a Riscului la Inundatii in Romania

·        Metodologie pentru identificarea si evaluarea inundatiilor care s-au produs in trecut si a consecintelor lor negative si evaluarea relevantei probabilitatii de aparitie a unor astfel de inundatii

·       Metodologie pentru identificarea si evaluarea inundatiilor semnificative care s-au produs in trecut, care au avut consecintelor semnificative negative / adverse si care ar genera astfel de consecinte daca s-ar produce in viitor 

·        Metodologie pentru a identifica si evalua inundatiile semnificative potentiale (viitoare) si a consecintelor negative potentiale

·       Metodologie de evaluare a impactului planurilor/strategiilor de dezvoltare relevante pe termen lung si in particular a impactului schimbarilor climatice asupra aparitiei si magnitudinii inundatiilor

·       Rezumat asupra modului in care aspectele identificate in art 4(2) (d) au fost luate in considerare in evaluarea consecintelor potentiale ale viitoarelor inundatii, incluzand informatii asupra metodologiilor aplicate pentru considerarea acestor aspecte

·      Schimbul international de informatii

·        Raportarea victimelor la inundatii 

 

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

Zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii au fost definite în urma consultării informaţiilor disponibile la momentul actual, în cadrul proiectelor Planul de prevenire şi de apărare împotriva inundaţiilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluării accidentale şi respectiv rezultatele obţinute în cadrul PHARE 2005/017-690.01.01 Contribuţii la dezvoltarea strategiei de management al riscului la inundaţii (beneficiar – M.M.P. şi A.N. Apele Române). În acelaşi timp s-a ţinut seama de zonele apărate împotriva inundaţiilor cu lucrări hidrotehnice, considerând toate inundaţiile care au survenit în trecut şi care au avut impact negativ semnificativ, fără eliminarea din lista respectivă a acelor viituri care se pot produce pe sectoare care au fost amenajate hidrotehnic (îndiguite).

            Informaţiile furnizate Comisiei Europene au constat în:

Ø      Informaţii geografice – Hărți ale zonelor cu risc potenţial semnificativ la inundaţii

 

 

Ø      Date – Informaţii specifice fiecărei Administraţii Bazinale, cu privire la zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii de pe teritoriul acesteia, prezentate sub forma de rapoarte:

 

 

 

Ø      Informaţii de tip "text" (rezumat) – analiza condusă pentru zonele cu risc potenţial semnificativ la inundaţii s-a bazat pe următoarele metodologiile elaborate de către experţi ai MMP, ANAR şi INHGA:

 

·       Sumarul metodologiei APFSR

·       Descrierea coordonarii internationale pentru APSFR

 

Rapoarte EPRI

 

                        Raport Evaluare Preliminara a Riscului la Inundatii al ABA Arges Vedea

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01