Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Romane
Starea apelor
Dispecerat
Harti de hazard si risc
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiectul EAST AVERT
Proiect WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
  
Se începe căutarea
 

Despre Noi

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Proiecte
Planul PPDEI in Bazinul Hidrografic Siret

Caracteristicile spatiului hidrografic Siret

  • Raul Siret este, dintre toate raurile noastre interioare, cel mai important afluent al Dunarii avand, la varsare, un debit de 250 mc/s.

Pozitia geografica                                                         

         -  in zona temperata

         -  la est de "Carpatii Orientali"

         -  in preajma spatiului pontic

 

Marile unitati de relief:

-zona montana: Carpatii Orientali                                                          

 - zona Subcarpatica

 - zona de podis    

      - Podisul Central Moldovenesc

 - zona de campie

     - Campia Siretului inferior

 - zona de lunca      - Lunca Siretului

     Suprafata totala:                                   44.871 km2

      in Romania (12% din teritoriul tarii)          42.890 km2

      in administrarea A.B.A. Siret (8.08%)      28.878 km2

     Lungimea  totala a raului Siret:                 647 km

                         din care in Romania:               559 km         

     Lungimea totala retea hidrometrica:      15.836 km

             in Romania:                                    15.157 km

             in administrarea A.B.A. Siret:           10.415 km

     Numar cursuri de apa codificate            1.013

     Altitudinea  medie a bazinului                 515 m

 

 

Serviciul  Hidrologie,  Hidrogeologie si Prognoze Hidrologice

Activitatea:

    Activitatea de hidrologie – hidrogeologie din cadrul Adminstratiei Bazinale de Apa Siret se desfăşoară pe un teritoriu de 28.878 kmp şi se referă în principal la :

a)    Observaţii şi măsurători hidrometrice şi prelucrarea datelor până la faza de anuar hidrologic la:

·        151 staţii hidrometrice pe râuri şi în bazine mici;

·          28 statii hidrometrice sistematice la folosinte de apă;

·          19 statii hidrometrice pe lacuri de acumulare;

·            9 statii evaporimetrice

·        108 sectiuni satelit;

·          64 izvoare;

·        171 statii hidrogeologice cu 504 foraje;

·         23 foraje de adâncime;

b)Veghe hidrometeorologică

Colectarea informaţiilor , validarea, datelor şi transmiterea în flux a acestora de la staţiile hidrometrice din teritoriu pe baza fluxului informaţional aprobat:

·         103 statii hidrometrice în program zilnic

·           48 statii hidrometrice cu transmisii extraordinară

·           90 posturi pluviometrice cu transmisii zilnică

·             8 posturi pluvio cu transmisii extraordinară

·           37 statii hidrogeologice cu 43 foraje

   c) Elaborarea buletinelor hidrologice zilnice care conţin valorile şi tendinţele elementelor monitorizate ( niveluri, debite, precipitaţii, strat zăpadă, rezervă de apă din zăpadă) precum şi prognoze zilnice;

   d) Avertizarea fenomenelor care depăşesc pragurile limită prestabilite, asigurarea fluxului informaţional în situaţii deosebite şi elaborarea prognozelor hidrologice pe baza informaţiilor proprii, a tendinţei de evoluţie a fenomenelor şi a prognozelor meteorologice;

   e) Măsurători de control în teren în funcţie de programul prestabilit şi de situaţiile reale care apar în timp;

   f) Măsurători suplimentare la marile folosinţe de apă în vederea stabilirii consumurilor reale pentru facturare.

   g) Supravegherea permanentă, prin hidrometrii din reţea şi prin personalul aflat în teren , a stării de calitate a cursurilor de apă. Avertizarea poluărilor şi recoltarea probelor pentru analize de laborator;

  h) Urmărirea funcţionării staţiilor hidrometrice automate din sistemele LIFE-MOSYM şi ARCADIS, corelarea datelor cu cele din sistemul clasic de monitorizare şi acumularea  fondului de date;

   i) Măsurători la baraje de stingere a torenţilor;

   j) Măsurători topobatimetrice pe lacurile de acumulare pentru urmărirea gradului de colmatare a acestora;

   k) Lucrări de întreţinere şi mici reparaţii la staţiile hidrometrice şi hidrogeologice, inclusiv la forajele de adâncime;

   l) Pompări experimentale pentru evaluarea rezervelor de apă subterane (25-30 foraje anual);

   m) Studii hidrologice şi hidrogeologice cu terţi ;

   n) Rapoarte tehnice, studii de profil, asistenţă tehnică de specialitate pentru alte compartimente şi pentru terţi etc.

          Această activitate se desfăşoară în prezent cu un număr total de  177 persoane.

 

Produse:

 

-     Elaboreaza studii hidrologice continand determinarea parametrilor necesari proiectarii amenajarilor hidrotehnice si a altor infrastructuri ingineresti aflate in relatie cu apa

-      Elaboreaza studii de inundabilitate

-     Elaboreaza studii hidrogeologice pentru evaluarea resurselor resurselor de apa subterane, de utilizare rationala a lor si de determinarea zonelor de protectie

-     Elaboreaza studii hidrogeologice diverse si in special pentru alimentari cu apa din subteran;

-      Expertizeaza studii hidrogeologice elaborate de alte unitati

-      Prognoze hidrologice in vederea fundamentarii regimurilor de exploatare a lacurilor de acumulare;

-      Anuar hidrologic al apelor de suprafata

-      Anuar hidrogeologic al apelor subterane

 

Principalele activitati:

 

-        Colectarea , validarea si stocarea zilnica a datelor hidrologice de la statiile hidrometrice (130 statii hidrometrice) de la 6  Statii Hidrologice V.Dornei, Suceava, Piatra Neamt, Bacau, Onesti, Focsani;

-        Elaborarea de diagnoze si prognoze hidrologice zilnice;

-        Redactarea zilnica a buletinelor hidrologice privind diagnoza si prognoze hidrologice pentru raurile din Bazinul Hidrografic Siret atat in situatii normale cat si in cele de fenomene hidrologice periculoase;

-        Efectuarea de masuratori ai parametrilor hidrologici ai scurgerii de suprafata prin reteaua de statii experimentale ( 3 bazine reprezentative);

-        Analiza fenomenelor hidrologice periculoase(viituri, secete si aglomerari de gheturi);

-        Crearea si actualizarea bazei de date specifice;

-        Indrumarea din punct de vedere stiintific a retelei hidrologice si hidrogeologice;

-        Indruma folosirea aplicatiilor de prelucrare automata si semiautomata a datelor si informatiilor hidrologice.

Activitatea este organizata in sase statii hidrologice avand urmatoarea structura de posturi de masura:

 

Statia hidrologica

Statii hidrometrice

Posturi pluvio

Statii hidrogeologice foraje

rauri

lacuri

fol. sist.

 

Vatra Dornei

17

-

-

18

2/9

 

Suceava

25

4

1

30

38/141

 

Piatra Neamt

30

4

3

33

35/109

 

Bacau

17

8

4

18

19/81

 

Onesti

17

1

9

25

7/23

 

Focsani

24

1

9

27

65/147

TOTAL

130

18

26

151

166/510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Echipare hidrotehnica...

 Acumulari:

      numar:                                                         -  135,    din care:

      lacuri de acumulare                                     -    31

      amenajari piscicole                                      -  104

 

      volum in lacurile de acumulare                    - 1.847,6 mil. m3,

                     din care  volum util                            - 1.206,1 mil. m3

 

     lacuri in administrarea DAS                          - nr. - 10

 

(Rogojesti, Bucecea, Solca, Serbauti, Somuz II Moara, Dragomirna, Poiana Uzului, lac redresare Bacau, Piatra Rosie, Valea Oii)

                           - volum total                         - 203,8 mil. m3

                                        - volum util                            - 144,9 mil. m3

 

 Lucrari de aparare:

     aparari de maluri                                           - numar            - 2.926

                                                                                        - lungime         - 528,8 km

                 din care in administrarea DAS                       - numar           -   96

                                                                                        - lungime         - 104,5 km

 

      regularizari albii                                 - numar            - 493

                                                                              - lungime         - 570,2 km

                 din care in administrarea ABAS           - numar            - 110

                                                                              - lungime          - 321,6 km

 

     indiguiri                                            - numar            - 149

                                                                            - lungime         - 357,7 km

                 din care in administrarea ABAS          - numar           -  52

                                                                                   - lungime         - 249,6 km

 

 Statii de pompare:                                          - numar           -        7

                                                                            - debit instalat – 8.600 l/s

                (SPE  Rogojesti –4 statii, SP Mihoveni, SP Pascani, SP Rachiteni)

 

 Statii de tratare:                                              - numar              -     1

                (Statia de tratare Pascani)              - debit instalat     -  400 l/s

             

 Imbunatatiri funciare:                                     - desecari        - 1.760 km2

                                                               - irigatii           - 1.403 km2 

 

 

Exploatare si intretinere lucrari hidrotehnice...
 
Prin compartimentul de specialitate se asigura:

     Exploatarea, intretinerea, repararea si modernizarea infrastructurii Sistemului national de gospodarire a apelor din administrarea A.B.A. Siret

      Administrarea albiilor minore ale raurilor, cuvete lacuri, zone umede si zone protejate din patrimoniu.

      Coordonarea exploatarii acumularilor din spatiul hidrografic Siret (indiferent de detinator)

     Organizarea si desfasurarea activitatii de urmarire a comportarii constructiilor hidrotehnice din administrare.

 

Apararea impotriva inundatiilor...

     Elaborarea planului de aparare impotriva inundatiilor bazinal.

     Coordonarea elaborării planurilor de apărare judetene si ale Sistemelor de Gospodarire a Apelor sau Sistemelor Hidrotehnice

     Acordarea de asistenta tehnica la comisii locale si utilizatorii de apa. 

 

Investitii...

     Realizarea obiectivelor de investitii se bazeazǎ pe gospodǎrirea calitativǎ si cantitativǎ a apelor, in scopul apǎrǎrii impotriva actiunii distructive a acestora, de folosire judicioasǎ a resurselor de apǎ, de pǎstrare si conservare a biodiversitǎtii ecosistemului.

 

Sistemul de monitorizare...

     Conform prevederilor Directivei Cadru si a celorlalte Directive Europene este reprezentat de 6 subsisteme, si anume: rauri, lacuri, ape tranzitorii, ape costiere, ape subterane, ape uzate

     mediile de investigare monitorizate de catre A.B.A.. Siret sunt: apa, sedimente/materii in suspensie, biota.

     Noua retea de monitorizare cuprinde urmatoarele 12 programe de monitorizare care se aplica in spatiul hidrografic Siret:

Nr. crt.

Tipuri de programe  de monitoring

Nr. total de sectiuni de monitorizare

RAURI

 

LACURI

APE SUBTERANE cantitativ (calitativ)

APE UZATE

1

 Supraveghere

275

88

47

556 (140)

 

2

 Operational

258

38

30

65

125

3

 Investigare

0

 

 

 

 

4

 Potabilizare

67

19

5

43

 

5

 Referinta

14

12

2

 

 

6

 Ihtiofauna

131

88

43

 

 

7

 Zone Vulnerabile

132

21

0

111

 

8

 Protectie Habitate si Specii

20

7

13

 

 

9

"Cea mai buna sectiune disponibila"

6

6

 

 

 

10

 Intercalibrare

7

 

7

 

 

11

 Conventii Internationale

1

1

 

 

 

12

 Cunoasterea impactului alterarilor hidromorfologice asupra apelor

14

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea laboratoarelor...

            Determinarea parametrilor fizico-chimici si bacteriologici in laboratoarele Bacau, Suceava, Piatra Neamt, Pascani, Focsani.

    in 2006 s-a demarat construirea  noului Laborator regional prin care se va asigura monitorizarea  substantelor periculoase   si prioritar periculoase in spatiile hidrografice Siret si Prut.

      mentinerea standardelor de calitate prin prin implementarea sistemului calitatii si demararea procedurilor de acreditare conform ISO 17025.

Plan de management bazinal, Implementare proiecte, Relatii internationale.

     Elaborarea Planului de Management al Spatiului Hidrografic Siret pentru atingerea obiectivelor de mediu pentru ape

     Elaborarea Catalogului sectiunilor de referinta

     Elaborarea Registrului ariilor protejate

     Elaborarea analizei economice in conformitate cu cerintele Directivei Cadru

     Informarea si consultarea publicului

     Urmarirea derularii programelor de monitorizare in comun a raului   Siret  cu Ucraina

     Elaborarea si implementarea proiectelor internationale.

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01