Versiune Romana      Versiune Engleza     
Apele Romane
Starea apelor
Dispecerat
Harti de hazard si risc
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiectul EAST AVERT
Proiect WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
  
Se începe căutarea
 

Flux informational de situatii de urgenta

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Proiecte
Planul PPDEI in Bazinul Hidrografic Siret

 

               

 

  

FLUXUL  INFORMATIONAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

BAZINUL HIDROGRAFIC SIRET

 

 

            Gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale este o activitate de interes naţional având în vedere frecvenţa de producere şi dimensiunea efectelor acestor tipuri de risc.

Atribuţiile ce revin tuturor structurilor implicate în gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de tipurile de risc specifice sunt cuprinse în „Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apa si poluari marine in zona costiera” aprobat prin Ordinul ministrului mediului si pădurilor nr. 1422/16.05.2012 şi al ministrului addministratiei si internelor nr. 192/02.08.2012.

În sensul prezentului regulament, prin gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice şi poluări accidentale se înţelege identificarea şi monitorizarea, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, evaluarea, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc.

Măsurile de limitare, înlăturare sau contracarare a efectelor tipurilor de risc constituie o obligaţie pentru organele administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în acest domeniu şi pentru toate persoanele juridice şi fizice, cu excepţia persoanelor cu handicap, a bătrânilor,  copiilor şi

a altor categorii defavorizate.


    Deţinătorii, cu orice titlu, de baraje şi de alte construcţii hidrotehnice a căror avariere sau

distrugere poate pune în pericol populaţia şi bunurile sale materiale, obiectivele sociale şi capacităţile productive sau poate aduce prejudicii mediului ambiant, sunt obligaţi să le întreţină, să le repare şi să le exploateze corespunzător, să doteze aceste lucrări cu aparatură de masură şi control necesară pentru urmărirea comportării în timp a acestora, să instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populaţiei în caz de pericol şi să organizeze activitatea de supraveghere, intervenţie şi reabilitare conform regulamentelor aprobate prin autorizaţiile de gospodărire a apelor, a planurilor de apărare împotriva inundaţiilor, gheţurilor şi accidentelor la construcţii hidrotehnice, planurilor de avertizare-alarmare a localităţilor şi a obiectivelor din aval de baraje, în caz de accidente la acestea şi planurilor de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale.
    Persoanele juridice utilizatori de apă, potenţialii poluatori, precum şi unităţile de gospodărire a apelor, administraţiile porturilor maritime şi fluviale şi ale canalelor navigabile şi ceilalţi utilizatori de apă au obligaţia dotării cu mijloace specifice de intervenţie în cazuri de poluări accidentale. Lista potenţialilor poluatori se stabileşte de către organele abilitate.

În caz de secetă, când debitele de apă nu pot fi asigurate tuturor utilizatorilor autorizaţi, se aplică restricţii temporare de folosire a resurselor de apă pe baza planurilor de restricţii şi folosire a apei în perioade deficitare. Măsurile stabilite în planurile de restricţii sunt obligatorii

pentru toţi utilizatorii de apă.


            Exista la nivel A.B.A Siret «Planul de apărare impotriva inundatiilor, secetei hidrologice accidentelor la construcţiile hidrotehnice şi poluărilor accidentale al Bazinului Hidrografic Siret«, cu valabilitate  2010 – 2013, documentatie ce va fi reactualizata pentru perioada 2014  - 2017,in conformitate cu legislatia in vigoare.

Componentele principale ale fluxului informaţional – operativ - decizional sunt centrele operative pentru situaţii de urgenţă, organizate astfel, pentru zona aferenta bazinului hidrografic Siret:

 

-        Centrul operativ bazinal în cadrul A.B.A Siret  care colectează toate informaţiile hidrometeorologice şi operative din bazin, transmite avertizări şi prognoze hidrologice primite de la A.N.M., I.N.H.G.A. şi compartimentul H.H.P.B pe care le transmite Comitetelor  Judeţene pentru Situaţii de Urgenţă, I.S.U.J şi subunităţilor proprii, menţine legătura permanentă cu organele centrale, administratiile de apă vecine şi toţi ceilalţi factori împlicaţi în activitatea de apărare. Centrul operativ bazinal coordoneaza si activitatea de aparare la nivelul judetului Bacau;

-        Centrul operativ în cadrul S.G.A Suceava care coordonează activitatea de apărare în cadrul judeţului Suceava, precum şi a S.H.I. Siret;

-        Centrul operativ în cadrul S.G.A. Neamt,  care coordonează activitatea de apărare în cadrul judeţului Neamt;

-        Centrul operativ în cadrul S.H.I. Pascani care coordonează activitatea de apărare în judetul Iasi, zona aferenta bazinului Siret;

-        Centrul operativ în cadrul S.G.A.Vrancea care coordonează activitatea de apărare a judeţului Vrancea;


Activitatea  centrului operativ pentru situaţii de urgenţă bazinal constă în:

-        Avertizează comitetele judeţene pentru situaţii de urgenţă asupra pericolului producerii inundaţiilor, gheţurilor, fenomenelor meteorologice periculoase, accidente la construcţiile hidrotehnice şi poluări accidentale pe cursurile de apa.

-        Menţine legătura permanentă cu M.M.S.C, C.O.S.U, A.N-”Apele Romane”, A.N.M, I.N.H.G.A,  comitetele judeţene, subunităţile proprii, Sucursalele Hidroelectrica Piatra Neamt precum şi Administratiile  Bazinale de Apa vecine, cu I.S.U.J Bacau, A.P.M Bacau.

-        Colectează şi prelucrează si transmite informaţiile din bazinul hidrografic Siret.

-        Asigură asistenţă tehnică de specialitate comitetelor judeţene pentru situaţii de urgenţă generate de riscurile specifice.

-        Coordoneaza activitatea de  apărare a obiectivelor din administrarea proprie.

-        Transmite în bazin şi urmăreşte executarea deciziilor organelor centrale şi deciziilor proprii.

-        Coordonează funcţionarea acumulărilor din Bazinul Hidrografic Siret.

-        Urmăreşte permanent situaţia din bazin şi informează operativ A.N ”Apele Române”   în situaţia apariţiei unor evenimente deosebite.

        

 

 

                        

 

 

Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01