Versiune Romana      Versiune Engleza     
Site ABA SIRET nou
Apele Romane
Starea apelor
Dispecerat
Harti de hazard si risc
Proiecte
Anunturi
Contact
Informatii utile
Proiectul EAST AVERT
Proiect WATMAN
Fazarea Proiectului WATMAN
  
Se începe căutarea

Planuri de management ale bazinelor hidrografice
Proiecte
Planul PPDEI in Bazinul Hidrografic Siret
Administratia Bazinala de Apa Siret

Principalele obiecte de activitate...

SITE NOU  http://siret.rowater.ro/abas/

  • Gospodărirea durabila a resurselor de apa in spatiul hidrografic Siret.
  • Implementarea Directivelor Europene pentru atingerea  “starii bune” a apelor in spatiul hidrografic Siret.
  • Cunoasterea, conservarea si protectia resurselor de apa.
  • Apararea impotriva inundatiilor.
  • Exploatarea si intretinerea lucrarilor de gospodarire a apelor.
  • Avertizarea utilizatorilor de apa si a autoritatilor administratiei publice locale despre pericolul producerii unor poluari accidentale.
  • Asigurarea dezvoltarii unitare a infrastructurii in domeniul gospodaririi apelor, prin realizarea unor obiective de interes public national, constand in surse noi de apa si lucrari de aparare impotriva inundatiilor.
  • Asigurarea serviciilor de gospodarire a apelor la nivelul solicitarilor.
  • Informarea publicului despre problemele apei si ale protectiei mediului.

Subunitatile teritoriale...

Sisteme de Gospodarire a Apelor:

Sisteme Hidrotehnice Independente:

 
Titlul Proiectului:
WIMS-Investment supporting the information system and database for water management

Proiect Phare Numărul:
EuropeAid/122966
/D/SUP/RO
Contract no:
RO/2005/017-553.03.03.03.01